o Towarzystwie

 

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami zostało powołane w 1974 roku staraniem profesora Stanisława Lorentza. Kontynuuje tradycje istniejącego w latach 1906 – 1944 Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości.
TOnZ należy do federacji Europa Nostra.

Oddział Towarzystwa w Kazimierzu Dolnym działa od 2005 roku, osobowość prawną posiada od 2008 roku.
Celem działania Towarzystwa jest opieka nad dziedzictwem kulturowym, szczególnie aktywizacja inicjatyw społecznych na rzecz ochrony zabytków.
Nasze działania w Kazimierzu Dolnym obejmują ochronę całość krajobrazu kulturowego miasta, ze szczególnym uwzględnieniem terenu tzw. „pomnika historii”.

Zarząd kazimierskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami:

Włodzimierz Otulak
prezes zarządu

 

 

 

Sławomir Adamski
zastępca prezesa

 

 

 

Ryszard Werman
skarbnik

 

 

 

Grzegorz Tomczyk
sekretarz

 

 

 

Waldemar Doraczyński
członek zarządu