skontaktuj się

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami – oddział w Kazimierzu Dolnym jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną,
zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr. 0000300096.

Korespondencję prosimy kierować na adres:

towarzystwo@tonz.dkonto.pl

lub

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
oddział w Kazimierzu Dolnym

ul. Krakowska 45
24-120 Kazimierz Dolny